FK HaveService tilbyder bortafskaffelse af dit affald.

Står du midt i en renovering eller har du problemer med af komme af med affaldet.

Byggeaffald, haveaffald, brændbart affald, jord, rene tejl / mursten, beton og blandet indbo.

Nemmere bliver det ikke.